کتاب آموزه های کار و کسب از مشاهیر با داستان‌هایی واقعی از مشاهیر بزرگ می‌خواهد هنر بازاریابی، اقتصاد و مدیریت را به راحتی با دستورالعمل‌هایی شیوا و رسا بیان کند. این کتاب مجموعه نگرش‌هایی بر پایه داستان از مشاهیر را دارد که به جذابیت کتاب اضافه کرده است.

انسان از عصر حجر تا عصر مدرن بی وقفه به خلق و تولید هنر دست می‌زند و هنر به مثابه سند هویت و شخصیت انسانی است. حال آنکه مدیریت توسط بازاریابی خود هنر است و نگاه بالغانه بشری است که گاه از آن به عنوان هنر فروش یاد می‌شود. هرچند که فروش بخش کوچکی از علم بازاریابی را تشکیل می دهد و  بازاریابی هنر اقناع، جلب نظر و خوشنود سازی مشتری است؛ هنری که می‌توان با استفاده از آن ذهنیت مشتری را خواند و به جذب نیازهای او پرداخت و همچنین نیاز او را به خواسته و تقاضا به موقع  تبدیل کرد به گونه‌ای که  مخاطب به محصول ما احساس نیاز عمیق‌تری پیدا کند.

پرویز درگی در کتاب آموزه های کار و کسب از مشاهیر در ارتباط با مدیریت در طبقات بالا بیان می‌کند: وقتی بر ثروت و مکنت شما افزوده شد نباید از خویشتنداری فاصله بگیرید که مفصل در این ارتباط از کوروش کبیر حرف می‌زند که نقل قول از زبان پیتر دراکر شده است.

همان طور که در اپیزود معرفی کتاب آموزه های کار و کسب از مشاهیر بیان شده، شما از استراتژی‌های اسکندر مقدونی می‌خوانید تا نمایشنامه‌های هملت! تمام این موارد به شما کمک می‌کند تا با بررسی نظریه‌های مختلف در قرون متفاوت، کار و کسب خود را ترقی دهید. در این ارتباط متوجه خواهید شد که ایده پردازی، احساسات، تجارب، ارزش‌ها یا همان توقعاتی که هر فرد از خود دارد باعث تاثیرگذاری مستقیم بر میزان و جدیت مدیریت شما خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید