معرفی کافه کارآفرینی و اعضای آن

درباره کافه کار آفرینی


اهداف کافه

ایجاد فضایی که امکان برقراری تعاملات اجتماعی بین کارآفرینان با کارآفرینان، کار آفرینان با دولت، کار آفرینان با سرمایه گذاران و کار آفرینان با دانشجویان را تسهیل کند.
ایجاد فضای مناسب جهت ارتباط مراکز مشاوره و شتاب دهنده ها با صاحبان ایده، سرمایه گذاران، کارآفرینان و…
ایجاد فضای ارتباطی مناسب بین صاحبان ایده، سرمایه گذاران، کارآفرینان و…
ایجاد فضایی که در آن امکان شکل گیری شبکه های سیال بین افکار مختلف برای خلق نو آوری وجود داشته باشد.
تغیر در ساختار روابط نهادهای دولتی خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر بخش ها (دولتی و خصوصی)
شکل گیری یک هویت اجتماعی مشترک و جدید حول محور توسعه کارآفرینی در کشور برای گروه های مختلف اجتماعی موثر در دولت و بخش خصوصی جامعه

برخی از ارزشها و هویت فرهنگی کافه کارآفرینی عبارتند از:

ارزش اول: مهمترین دغدغه اعضای کافه کار آفرینی، توسعه کار آفرینی با ایده های نو آورانه و بهبود فضای کسب و کار با کمک راه حلهای نو آورانه است. بنابراین تنها هویت اعضا برچسبهای سازمانی خود را رها خواهند کرد.
ارزش دوم: دیالوگ تنها سبک گفتگوی مجاز در کافه کارآفرینی است.
ارزش سوم: افکار متضاد در کافه کار آفرینی مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه با یکدیگر ترکیب می شوند.
ارزش چهارم: در کافه کار آفرینی خودتان از خودتان پذیرایی می کنید، چون کافه متعلق به همه اعضا است.

 

وظایف کافه کار آفرینی

ایجاد شبکه سیال برای خلق نو آوری
ایجاد تعاملات اجتماعی گسترده بین اجزای اکوسیستم کار آفرینی
استفاده از مصنوعات و فضا در تغییر رفتار و ساختار